Naše služby

 • poradenství v oblasti hydroizolací
 • zpracování rozpočtů a vypracování návrhu technického řešení
 • dodávka a montáž hydroizolací střech při generálních opravách i na novostavbách
 • spodní izolace proti zemní vlhkosti, protiradonové bariéry, izolace proti úniku ropných produktů do spodních vod a izolace proti tlakové vodě
 • izolace nadrží a jímek, jezírek a bazénů
 • dodávka a montáž zateplovacích střešních systémů
 • provedení reflexních a ochranných nátěrů živičných a plechových krytin
 • lokální opravy
 • klempířské práce
 • montáž a revize hromosvodu

Vlastnosti

Střešní a izolační folie KÖSTER ECB jsou z čistého LUCOBITu od firmy BASF. Jsou vyráběny v závodě na výrobu plastických hmot v Aurichu vyzrálou technologií na nejmodernějších výrobních zařízeních. LUCOBIT je termoplastický materiál ze směsi etylenkopolymeru a speciální živice. Již více než 25 let se nejlépe osvědčuje na ploché izolace v pozemním stavitelství, v hlubinných dolech, při zemních pracích a na vodních stavbách. Jakost folie je trvale kontrolována podle zkušebních podmínek podle DIN 16 729. Kontrola je prováděna Úředním ústavem pro zkoušení materiálu Univerzity Hannover. Při řádném provedení montáže folie zaručuje dlouhodobou ochranu a bezpečnost před vodou a povětrnostními vlivy. Ručí za to řada dobrých vlastností. Izolační folie se snášejí s živicí, tzn., že se mohou používat k opravám živičných střech. Vyznačují se vysokou roztažností, vysokou pevnosti v tahu a jsou odolné vůči četným chemikáliím.
V souladu s příslušnými zkušebními kriterii jsou folie odolné vůči polétavému ohni a sálavému teplu. Snáší se se všemi materiály, které jsou na stavbě běžné. Izolační folie KÖSTER ECB jsou trvale vodotěsné, odolné vůči vlivům podmíněným okolním prostředím. Jsou odolné proti stárnutí a stále vůči ultrafialovému záření, necitlivé k mechanickým vlivům a k pnutí. Protože odolávají prorůstání kořenů, používají se také jako izolace pro střešní zahrady a současně jako ochranná vrstva kořenů. Skelné rouno, vložené jako střední vrstva pasu, zabraňuje smršťování a propůjčuje pásům výtečnou stálost. Spoje izolačních folií se provádějí ekologicky svařováním horkým vzduchem. Toto svařování lze provádět téměř za každého počasí.
Podrobnější informace o vlastnostech folie KÖSTER ECB najdete na německých stránkách výrobce KÖSTER AG.

Oblasti použití: 

Izolační folie KÖSTER ECB se převážně používají k izolování střech:

 • pro ploché střechy,
 • pro střechy se sklonem,
 • užitné střešní plochy,
 • střešní zahrady,
 • úžlabí gotických střech,
 • terasy,
 • střechy průmyslových objektů.

Používají se také však s úspěchem jako spolehlivá izolace v jiných oblastech pozemního stavitelství, v hlubinných dolech, při zemních pracích, na vodních a inženýrských stavbách:

 • pro základy, sklepy a podzemní garáže,
 • jako výstelky rybníků, septiků, zadržovacích vodních nádrží a skládek odpadu,
 • při stavbách přehradních hrází, tunelů a mostů,
 • jako izolace stavebních objektu podle DIN 18 195.

Vlastnosti a technologie kladení izolačních pásů KÖSTER ECB umožňují také bezproblémové opravy starých střech, které vyžadují sanaci.

Způsoby pokládání

Izolační folie KÖSTER ECB se střední skelnou vložkou se optimálně hodí k mechanickému upevněni nebo k volnému pokládaní se zatížením. Izolační folie KÖSTER ECB jsou na spodní straně opatřeny kašírováním. Mohou se lepit na podklad studenými lepidly nebo horkou živicí.

Folie KÖSTER ECB a životní prostředí

Izolační pasy KÖSTER ECB jsou ekologické. Je to jeden ze základních principů podniku: Firma KÖSTER AG kladla od začátku důraz na vývoj účinných a ekologických izolačních stavebních materiálů. Izolační pasy KÖSTER ECB neobsahují změkčovadla, nejsou rozpustné ve vodě, a proto jsou zařazeny do třídy ohrožení vod 0. Izolační pasy KÖSTER ECB neobsahují ani dehet, ani rakovinotvorné aromaty a jsou tedy bez označení.
Izolační pasy jsou recyklovatelné, např. jako zušlechtění asfaltu při stavbě silnic, mohou být likvidovány s normální stavební sutí a dokonce spalovány s domovním odpadem. Výhřevnost odpovídá výhřevnosti topného oleje.

Technické parametry

Síla trhu 4,5 N/mm2
Tažnost 595 %
Perforační odolnost podle DIN 16 726, oddíl 5.12
Nízkoteplotní vlastnosti lze zpracovat do -40 °C, nekřehne
Rozměrová stálost 0,1 %

Příslušenství

Pro Izolační pásy KÖSTER ECB firma KÖSTER AG dodává veškeré potřebné příslušenství, jako střešní vpustě, připojovací manžety, odvzdušňovací rohy, upevňovací trny, šrouby a talíře, kombinované plechy ECB.

Dodávané druhy

  tloušťka šířka pásu délka pásu obsah role skleněné rouno
KÖSTER ECB MG 20-1500 2 mm 1,500 m 20 m 30 m2 uprostřed
KÖSTER ECB MG 20-1050 2 mm 1,050 m 20 m 21 m2 uprostřed
KÖSTER ECB MG 18-1050 1,8 mm 1,050 m 20 m 21 m2 uprostřed
KÖSTER ECB GV 20-1050 2 mm 1,050 m 20 m 21 m2 ze spodní strany (se svařeným okrajem)
KÖSTER ECB U 30 3 mm 1,000 m 20 m 20 m2 bez
KÖSTER ECB U 20 2 mm 1,000 m 20 m 20 m2 bez